Zračne membranske pumpe

Pumpe za miješanje i pretakanje

Misch- und Abfüllpumpe

Pneumatski mješač radi i kao pumpa i kao mikser. Koristi spremnik kako za miješanje, tako i za prijenos medija, a sigurno i jednostavno se uklapa u otvor koji se koristi za punjenje. Sa ovim sustavom nema potrebe za valjanjem, protresanjem ili pumpanjem kako bi se izmiješao medij. Time se štedi vrijeme i izbjegavaju troškovi, dok se istovremeno izbjegavaju otpad i nered.

Izvedba dostupna u nehrđajućem čeliku AISI 316L (ili PP za plastične pumpe, bez ATEX-a).

Način miješanja

Ventil za pražnjenje je zatvoren, a recirkulacijski ventil za otvoren, kako bi se omogućilo miješanje medija u spremniku.

Način prijenosa

Kako bi se pomiješao i pumpao medij iz spremnika, ventil za pražnjenje se otvara , a recirkulacijski ventil se djelomično otvara.

Duljina cijevi može se naručiti tako da odgovara svakoj veličini spremnika.