Cijevne brtve

Cijevna brtva LM - 50 / 100 / 150

Hr brtve za cijevi LM 50

Cijevna brtva, tip LM -50 / 100 / 150

FlexSeal LM-50 cijevne brtve se koriste za spajanje cijevi sa tankom stijenkom na glavnu betonsku kanalizacijsku cijev ili betonske šahtove.

LM 100 (100 mm dužine) i LM 150 (dužina 150 mm) cijevne brtve se proizvode u istom dizajnu i konstrukciji kao LM 50, no one se mogu koristiti za šahtove i glavne vodove s većim debljinama stijenke.

Sve tri vrste brtvi mogu biti proizvedene za bilo koju veličinu cijevi, prema zahtjevima kupca.