Spojnice & adapteri

Unutarnja spojnica ICON Pushfit 100 mm

Hr unutarnja spojnica za spajanje cijevi razlicitih promjera Flexseal Pushfit 670

Unutarnja spojnica za spajanje cijevi Pushfit IC 100 P

Pushfit DN 100 upotrebljava se za spajanje cijevi sa različitim vanjskim promjerima.

Nova unutarnja spojnica za cijevi Pushfit proširuje Flexseal asortiman ICON serije unutarnjih spojnica! Unutarnja spojnica Pushfit spaja plastične, željezne i čelične cijevi sa različitim vanjskim promjerima preko unutarnje površine cijevi, kad se uobičajena spojnica ne može koristiti. Novi Pushfit priključak iznosi samo 52 mm sa svake strane u cijevi za spajanje i smanjuje poprečni presjek cijevi za manje od 10%! Icon Pushfit spojnica ispunjava sve kriterije prema DIN EN 295-4.

Prednosti:

  • Pushfit priključak – bez potrebe za bilo kakvim alatima
  • Može se lako ukloniti i ponovno koristiti
  • Spaja sve cijevi sa unutarnjim promjerom od 99-103 mm (najčešće uključujući PVC, lijevano željezo ili duktil)
  • Spaja cijevi različitih ili nepravilnih vanjskih promjera
  • Nema potrebe za čišćenjem vanjskih površina

Instalacija ICON Pushfit spojnica za cijevi moguća je u svega 30 sekundi!

1. Očistite unutarnju površinu cijevi od mulja i ostataka.

2. Gurnite ICON unutarnju spojnicu u cijev 1 do mjesta zaustavljanja.

3. Gurnite cijev 2 na suprotni kraj spojnice. Pazite da se konusni rub na gumenom rukavu ne preklopi kad se umetne u cijev.

Za spajanje cijevi do DN 400, nudimo Vam našu dokazanu unutarnju spojnicu ICON sa nehrđajućim čelikom!