Horizontalne stezne hvataljke

Horizontalne stezne hvataljke služe za horizontalno podizanje i transportiranje čeličnih ploča. Kompaktnog su dizajna i relativno male težine sa visokim kapacitetom podizanja.