Stezne hvataljke sa vijkom

TBS Stezna hvataljka sa vijkom

T B S

 

 

U upotrebi kao privremeno riješenje za podizanje poluprofila npr. brodskih motora ili dijelova broda

Radno opterećenje: 1500 - 3000 kg

Zahvat stezne hvataljke: 100 - 240 mm