Vertikalne stezne hvataljke

TSHPU Vertikalna stezna hvataljka

TSHPU HR

 

 

Za vertikalno podizanje, transport i okretanje brodskih konstrukcija sa svih pozicija i položaja.

Napomena: Površina materijala za podizanje mora imati čvrstoću od max. 37 HRC

Radno opterećenje: 3000 - 5000 kg

Zahvat stezne hvataljke: 0 - 45 mm