Filamenti za 3D printanje

iglidur®C210-PF filament za 3D printanje

Hr iglidur filament za 3D printanje C210 PF 670

iglidur®C210-PF filament za 3D printanje prikladan je za postupke proizvodnje aditiva prema "metodi polaganja vlakana" (FDM / FFF).

igus tribo optimizirani filamenti su do 50 puta više otporni na abraziju nego standardni 3D materijali za printanje, što rezultira višom razinom učinkovitosti. Tako možete proizvesti prototipove i male serije brže i učinkovitije. Printane komponente također mogu brzo zamijeniti potrošne dijelove i smanjiti vrijeme zastoja.

Tipična područja primjene:

  • Prikladan za postupke proizvodnje aditiva prema "metodi polaganja vlakana" (FDM / FFF)
  • Za zahtjevniju obradu

iglidur®C210-PF filament za 3D printanje dostupan je u ljubičastoj boji! Otpornost na habanje, povećana kemijska otpornost na kiseline, otapala i vodikov peroksid.

Osnovne karakteristike
Gustoća:1,46 g/cm3
Boja:ljubičasta
Max. apsorpcija vlage na 23 °C/50 % r.v. 0,3% tež.
Mehanička svojstva
Snaga savijanja:38 MPa
Modul elastičnosti:1 600 MPa
Toplinska svojstva
Max. dugotrajna temperatura:+100°C
Max. temp. kratkog djelovanja:+180 °C
Min. temperatura:-30 °C
Električna svojstva
Specifična električna otpornost:> 1013 Ω cm
Otpor površine:> 1012 Ω