Iglidur G

Tip S

Form S
  • bez održavanja, samopodmazivajući
  • višenamjenska primjena
  • visoka otpornost na trošenje
  • za oscilirajuća i rotirajuća kretanja
  • otporno na nečistoću
  • apsorpcija vibracija
beginen