Iglidur G

Tip T

Form T
 
  • bez održavanja, samopodmazivajući
  • višenamenska primjena
  • visoka otpornost na trošenje
  • za oscilirajuća i rotirajuća kretanja
  • otpornost na prljavštinu i prašinu
  • apsorpcija vibracije