Iglidur Q

Tip T

Form T

 

  • dugi vijek trajanja
  • nizak koeficijent trenja
  • visoka otpornost na trošenje
  • otpornost na kemikalije
  • otpornost na prljavštinu