Kalota

WKM
WKM

Kalota od iglidur® W300 materijala

dimenzija iz serije K

WEM
WEM

Kalota od iglidur® W300 materijala

dimenzija iz serije E

RKM
RKM

Kalota od iglidur® R materijala

dimenzija iz serije K

REM
REM

Kalota od iglidur® R materijala

dimenzija iz serije E

JKM
JKM

Kalota od iglidur® J materijala

dimenzija iz serije K

JEM
JEM

Kalota od iglidur® J materijala

dimenzija iz serije E

XKM
XKM

Kalota izrađena od Iglidur X materijala, serija K

XEM
XEM

Kalota od Iglidur® X materijala,

serija E

UWEM

Kalota od Iglidur® UW materijala

dimenzija iz serije E

J4VEM

Kalota bez zazora