DryLin R

WLM

WLM
  • izuzetno je otporno na trošenje
  • nizak koeficijent trenja
  • preporučena tolerancija za vratilo: h6 - h10
  • preporučeni otvor :H7