Triveni parne turbine

Triveni Turbine Ltd. (TTL) je vodeći proizvođač industrijskih parnih turbina, sa više od 3.000 parnih turbina instaliranih u 18 različitih industrija u više od 70 zemalja svijeta. TTL nudi robusne protutlačne i kondenzacijske parne turbine koje rade sa širokim rasponom tlaka i protoka.

Triveni je instalirao preko 550 MW parnih turbina samo u Europi.

Triveni’s After Market Services pruža kompletnu paletu visoko kvalitetnih servisnih rješenja za parne turbine, uključujući dugoročne sporazume o servisu (Long Term Service Agreements), rezervne dijelove, periodični remont, prilagođavanje i nadogradnju, preinake i renoviranje rješenja do 300 MW.

Nudimo Vam "ključ u ruke" za Triveni parne turbine - ugradnju, puštanje u pogon te usluge servisa! 

Hr Triveni parne turbine 500kW 30MW 1200

Parne turbine snage do 30 MW u proizvodnji tvrtke Triveni