Uređaji za detekciju curenja vode

Digitalni zapisivač (snimač) tlaka Sebalog P-3 mini

Hr digitalni snimac tlaka sebalog p 3 mini 670

Digitalni zapisivač tlaka  

 • senzor velike točnosti
 • prikladan za sve vrste hidranta
 • kratko vrijeme uzorkovanja za analizu hidrauličkih udara
 • malih dimenzija
 • velik kapacitet memorije
 • bežičan prijenos podataka

Sebalog P-3 mini je univerzalan zapisivač tlaka koji se može koristiti za snimanje tlaka u vodovodnim mrežama ili za analizu hidrauličkih udara. Radi malih dimenzija jednostavno se instalira na bilo koju vrstu podzemnog hidranta.   

BEŽIČNO PROGRAMIRANJE I OČITAVANJE PODATAKA:
Do sada je bilo potrebno svaki zapisivač, tokom očitavanja mjerenja i programiranja, spojiti sa računalom, a danas je to prošlost. Uz pomoć LOG RI adaptera, koji se priključi na računalo, moguće je putem radio veze raditi sa više zapisivača. Očitavanje mjerenja može se vršiti i putem mreže, uz pomoć GSM Transmitter 3. 

SNIMANJE PODATAKA:
Korisnik može sam odabrati periode u kojima želi uzimati uzorke stanja mreže, može izabrati vrijednost između 1 sekunde i 24 sata.  Sebalog P-3 mini može prepoznati i hidraulički udar! Ako podesimo vrijeme uzorkovanja na 1 sekundu ili čak 0,1 sekunde, ništa ne ostaje sakriveno. Granične vrijednosti koje omogućuju prepoznavanje hidrauličkog udara može podesiti i sam korisnik, zavisno od posebnosti njegove vodovodne mreže. Bez obzira na ta podešavanja, regularno snimanje pritiska i protoka se ne ometa.  

SENZORI:
Zapisivač Sebalog P-3 mini ima ugrađen interni senzor tlaka visoke točnosti, sa mjernim područjem do 25 bara.  

NAPAJANJE:
Baterije imaju dugi životni vijek što smanjuje troškove održavanja i povećava sigurnost rada. Kada baterija dostigne kraj životnog vijeka, zamjenu može izvršiti korisnik, i nema potrebe slanja opreme proizvođaču ili serviseru.   

STANDARDNA OPREMA:

 • digitalni zapisivač podataka P-3 mini
 • crijevo 0,53 m
 • PC program   

DODATNA OPREMA:

 • crijevo 2 m
 • LOG RI adapter
 • LOG RI Plus adapter
 • LOG GPS vanjski GPS prijemnik
 • GSM Transmitter3   

Pogledajte tehničke specifikacije za digitalni zapisivač tlaka Sebalog P-3 mini!