Uređaji za detekciju curenja vode

Djetlić RSP 3 za akustičko pronalaženje cijevi

Hr uredjaji za detekciju curenja vode djetlic RSP3 670

DJETLIĆ RSP 3 GENERATOR ZVUČNIH IMPULSA ZA AKUSTIČKO PRONALAŽENJE CIJEVI

Otkrivanje i pronalaženje vodovodnih cijevi može biti teško ukoliko su cijevi napravljene od neprovodnih materijala. Ovo se odnosi na materijale kao što su azbest-cement, PE i PVC. U ovom slučaju koristi se tehnika akustičkih impulsa. Generator zvučnih impulsa emitira vibracije duž cijevi. U zavisnosti od materijala i presjeka cijevi i vrste tla, zvučni impulsi putuju kroz cijev i mogu se detektirati na površini pomoću geofona. Na ovaj način, moguće je precizno utvrditi trasu cijevi. Domet koji je moguće postići zavisi od mnogo faktora, kao što su dubina, sastav tla i materijal cijevi. Metoda akustičkog pronalaženja se može primijeniti i na metalne cijevi. Posebno je koristan u slučaju cijevi sa gumenim spojnicama i uvijek kada je, uslijed elektronskih smetnji, pronalaženje elektronskim metodama nemoguće. Kod metalnih cijevi postiže se veći domet u odnosu na druge materijale.

Izbor instrumenata

Sljedeći detektori gubitaka su posebno pogodni za prijem zvuka prenijetog kroz cijev:

 • Hydrolux HLE 5000
 • Hydrolux HLE 98
 • Hydrolux HLE 4000

Kada se skenira livada ili rastresito tlo, upotreba posebnog štapa može značajno poboljšati rezultate osluškivanja. Štap je prikladan za sljedeće modele mikrofona - BOM, PAMB1 i PAM U.

Povezivanje

Generator impulsa se povezuje na cijev koja se traži preko tankog lanca. Kod plastičnih cijevi može se koristiti i metalni disk, kako bi se izbjeglo oštećenje. Učestalost impulsa opada kako se baterija prazni, što je i pokazatelj preostalog punjenja.

Prednosti

 • Pronalaženje nemetalnih cijevi
 • Za različite promjere cijevi
 • Nezavisan od električnih smetnji
 • Robusno kućište
 • Velika autonomija, baterija za punjenje
 • Promjenjiva čekić - frekvencija za optimalne rezultate

Standardna oprema:  

 • Kontrolna jedinica sa baterijom  RSP 3
 • Generator impulsa    IG 3
 • Punjač 230 CAC 12 V DC   LG RSP-3
 • Uputa za rukovanje   RSP-3 

Posebna oprema:

 • Torba za nošenje   HLK 98
 • Ubodni štap     ESD 75 

Pogledajte detaljnije tehničke specifikacije za djetlić RSP 3.