Uređaji za detekciju curenja vode

Hidrofonski senzor Pam Hydro

Hr hidrofon senzor za korelator seba 670

Hidrofonski senzori PAM HYDRO su jako osjetljivi senzori koji se koriste kod procesa korelacije sa korelatorima tipa Correlux P-1 ili Correlux P-200. Hidrofonski senzori PAM HYDRO snimaju zvuk, koji se prostire kroz vodu za razliku od piezo senzora (PAM CORR), koji snimaju zvuk sa cijevi. Radi te osobine potreban je direktan kontakt senzora PAM HYDRO sa vodenim stupom. Hidranti su najčešća mjesta priključenja hidrofonskih senzora, mada postoje i druge načini, u principu sva mjesta koja omogućavaju dodir senzora sa vodom (kao npr. pipa kod potrošača). 

SebaKMT hidrofonski senzori imaju jako veliku osjetljivost u niskom frekventnom području (<300 Hz). Radi te osobine jako su prikladni za rad na cijevima od plastičnih materijala, jako dugim cijevima ili na cijevima velikog profila. Upotreba hidrofonskih senzora je vrlo jednostavna i brzo se mogu spojiti na mrežu. Ventil na vrhu hidrofonskog senzora omogućava jednostavno i brzo odzračivanje cjevovoda, što je jako bitno za uspješnu korelaciju. Istovremeno omogućava i priključenje manometra, tako da možemo brzo provjeriti tlak u sustavu.

Osobine:

  • jednostavna upotreba
  • velika osjetljivost u niskom frekventnom području
  • jako prikladan za rad na cijevima od plastičnih materijala, na velikim rastojanjima ili na cijevima velikog presjeka
  • dodatni pribor 

Komplet uključuje:

  • 2 hidrofonska senzora (PAM HYDRO)
  • različiti priključci (B hidrantski adapter, GEKA brza spojka)
  • 2 kabela za priključenje na primopredajnik TR A / TR B
  • 2 crijeva za odzračivanje
  • 2 manometra
  • silikonska pasta za brtvljenje