Uređaji za detekciju curenja vode

Prijenosni ultrazvučni mjerač protoka UDM 500/ F 601

Hr uredjaji za detekciju curenja vode UDM 500 F601

Upotreba:

Prijenosni mjerač protoka UDM 5 00 namijenjen je preciznom utvrđivanju smjera i veličine protoka tekućine koja se kreće kroz cjevovod. Za mjerenje se koristi ultrazvučna metoda. Pri tome nije potreban nikakav zahvat na cijevi, tako da sistem ostaje u upotrebi i za vrijeme samog mjerenja. Pomoću UDM 500 se može utvrditi protok  i iz rezultata odrediti snaga i kapacitet pumpe i minimalna potrošnja vode ili se podaci mogu koristiti kod analize gubitaka u cjevovodnom sistemu.  

Princip:

Ultrazvučni mjerač protoka baziran je na mjerenju vremena, koje je potrebno zvuku da pređe put od jednog do drugog postavljenog senzora. Uređaj pruža više mogućnosti interpretacije izmjerenih podataka, a istovremeno i brojne dopunske funkcije, kao što je npr. sistematsko mjerenje tokom dužeg vremenskog perioda. Dobiveni rezultati se mogu štampati ili  prenijeti na računalo i kasnije obrađivati (za tu svrhu koristi se poseban program). Izmjereni protok se može prikazati u više mjernih jedinica: l/s, l/min, l/h, m3/s, m3/min, m 3 /h. Rezultati mjerenja se dobiju na osnovu podataka o unutrašnjem presjeku cijevi, debljini zida cijevi, kao i vrsti materijala od kojeg je proizvedena cijev i temperaturi tekućine.  

Senzori:

Ovisno o presjeku cijevi, senzori se mogu staviti na cijev na dva načina. Senzori mogu biti jedan pored drugog ili na suprotnim stranama cijevi. Prilikom mjerenja izuzetno je važan dobar spoj senzora sa cjevovodom, te se cijev, prije nego što se namjeste senzori, mora dobro očistiti. Spoj se može poboljšati upotrebom specijalne masti, koja se stavlja između senzora i cijevi.  

Osobine:

 • Mjerenje debljine zida cijevi (opcija)
 • Štampanje rezultata mjerenja
 • Analogni izlazi (naponski, strujni, frekventni)
 • Proračun topline
 • Inteligentni senzori (automatska kalibracija)
 • RS 232 / USB port za računalo.

Standardna oprema:

 • Mjerač protoka
 • Senzor sa lancem za pričvršćivanje
 • Ispravljač
 • Kontaktna pasta
 • Program za PC
 • Kabel za PC 

Dodatne opcije:

 • Produžni kabel za senzore
 • Višefunkcionalan izlaz (frekventni, impulsni, analogni izlaz)
 • Senzori za visoke temperature
 • Senzor debljine zida cijevi
 • IP 68 senzori 

Pogledajte detaljne tehničke specifikacije za ultrazvučni mjerač protoka UDM 500 / F 601.