Uređaji za detekciju curenja vode

Sustav za nadzor vodovodne mreže Sebalog N-3

Hr uredjaji za detekciju curenja vode Sebalog N 3 670

SEBALOG N-3 - UČINKOVIT I EKONOMIČAN MONITORING VODOVODNE MREŽE

PREDNOSTI

  • Više opcija - stalni nadzor mreže ili planski pregled pojedinačnih zona
  • Bežična veza između svih komponenta
  • Šum se bilježi u memoriju logera
  • Commander sa zaslonom u boji, USB priključak, velika memorija
  • Programiranje i čitanje podataka bez upotrebe računala
  • Funkcija povijest
  • Mogućnost povećanja dometa bežične veze
  • Vanjska antena, opcija

Gubici se sada mogu vidjeti i čuti! Zahvaljujući frekventnoj analizi, gubici su sada vidljivi!

Sebalog N3 logeri snimaju i analiziraju jačinu šuma i njegovu frekvenciju. Visoka razina šuma je pokazatelj gubitka, ali se samo sa kombiniranom analizom može sa sigurnošću potvrditi postojanje gubitka. Korisniku pomaže prikaz skalom boja, od plave (niske frekvencije - mala vjerojatnost kvara) do žute (visoke frekvencije - visoka vjerojatnost kvara). Mjerenja koja odstupaju obilježena su bojom.

Podatke koji su snimljeni pomoću logera možemo preslušavati pomoću Commander-a ili računala. Na taj način se kasnije mogu analizirati podaci i odvojiti buka okoline od šuma koji stvara voda, curenjem. Zaslon podataka daje detaljne informacije o razini i frekvenciji šuma, kao i o datumu i vremenu.

Mjerenja u realnom vremenu

Razina i frekvencija šuma i audio snimci sa Sebalog N3 se mogu u realnom vremenu prenijeti i na jedinicu za čitanje, kao što je Commander 3. Na taj način može se potvrditi mjesto kvara na licu mjesta, bez dodatne opreme.

Profesionalna pouzdanost mjerenja – ESA vrijednost

Proširena spektralna analiza (ESA - Enhanced Spectrum Analysis) znači da rezultat mjerenja uključuje i razinu i frekvenciju šuma. Takav rezultat daje sasvim novu pouzdanost mjerenja, budući da se procjena postojanja kvara i njegovog položaja vrši u kombinaciji s mjerenjima susjednih logera.

Logeri se mogu povezati u mrežu - tako su mjerenja dostupna u bilo koje vrijeme!

Kontinuirano praćenje mreže, tzv. kontinuirani monitoring je sve češći način kontrole vodovodne mreže.

Sebalog N3 podržava nekoliko metoda rada. Do sada su dobro poznate Patrol (logeri se trajno instaliraju u mrežu) i Lift & Shift (logeri se premještaju po zonama). Sada  se sustav logera Sebalog N3 može povezati u mrežu i komunicirati s njima iz kontrolnog centra putem GSM mreže. Kombinacija daljinskog očitavanja podataka i odličan softver,  omogućuju učinkovitu i brzu lokaciju kritičnih zona u mreži, kao i učinkovito korištenje materijalnih i ljudskih resursa.

easyGO - garancija jednostavnosti

easyGO je filozofija koja osigurava jednostavnost rukovanja, bez nepotrebnih menija viših razina. Korištenje preglednih i intuitivnih menija, putem jednog tastera, veliki i jasan zaslon, to su ključna svojstva koja nudi easyGO.

Povijest - nova funkcija 

Nova funkcija "Povijest" omogućuje pregled i usporedbu podataka izmjerenih u prošlosti, pomoću Commander-a ili na računalu. Mogu se usporediti mjerenja dva susjedna logera (efekt sličan korelaciji) ili dva mjerenja jednog logera (promjena stanja u mreži postaje očita). 

Pogledajte detaljnije tehničke specifikacije sustava za nadzor vodovodne mreže Sebalog N-3!