Uređaji za detekciju curenja vode

Uređaj za određivanje trase podzemnih instalacija vLoc 2

Hr uredjaji za detekciju curenja vode VlocDM2 2

Uređaj za određivanje trase podzemnih instalacija vLocPro2

Poboljšana verzija vLocPro2 ima sljedeće karakteristike:

 • Otporno kućište – ABS plastika i karbonska vlakna
 • Zaštita prema IP 54 osigurava rad u svim vremenskim uvjetima
 • Displej u boji
 • Nova generacija DSP Dual-Core Procesora
 • Više metoda za lociranje, sa funkcijom kompasa – brzo prepoznavanje promjene pravca traženog objekta
 • Više od 70 frekvencija, koje možete slobodno birati
 • Kontinuiran prikaz dubine i određivanja dubine i struje sa jednim pritiskom na taster
 • Moduliran ili direktan zvucni signal
 • odvojeno podešavanje za pasivne i za aktivne frekvencije
 • SD (Signal Direction) funkcija koja omogucuje sigurnu identifikaciju objekata
 • Više od 20 jezika
 • Podesivo automatsko isključenje uređaja
 • Mogucnost korištenja alkalnih ili punjivih baterija
 • Opcija Bluetooth i GPS prijemnik
 • Dodatna oprema: sonda za napon koraka i sonda za selekciju kabela u snopu

Dodatne funkcije

 • Instalacija Bluetooth veze po principu „plug and play”
 • Osjetno lakši od starijih modela
 • Određivanje dubine metodom triangulacije
 • Novi algoritam za upravljanje Li-Ion baterijama znatno povećava životni vijek baterija
 • Program MyLocator2 za podešavanje korisnikog interfejsa

vLocML2

vLocML2 nudi sve funkcije kao vLocPRO2 i dodatno još:

 • Lociranje pasivnih markera
 • Snaga signala prikazana u raznim bojama
 • Mod za određivanje trase podzemnih instalacija
 • Mod za lociranje markera
 • Mod za istovremeno određivanje trase i lociranje markera

Korištenje GPS uređaja zajedno sa uređajima za određivanje trase je sve više u porastu. vLoc je kompatibilan sa širokim spektrom GPS prijemnika, tako da korisnik ima mogućnost izabrati najprikladniji GPS prijemnik, koji podržava traženu preciznost.

GPS i vLoc druge generacije podržavaju:

 • Snimanje GPS lokacije sa ostalim podacima, kao što su dubina, struja, metoda, itd.
 • Automatsko memoriranje vremena
 • Snimljeni podaci se jednostavno spajaju sa postojećim bazama GIS sistema ili se mogu unijeti u izvještaj

Bluetooth veza sa GPS prijemnikom:

 • Jednostavna instalacija GPS prijemnika putem Bluetooth veze prema „plug and play“ principu
 • Veća memorija u vLoc2 prijemniku
 • Kompatibilan sa većinom GPS prijemnika
 • Poboljšani program za prijenos podataka podržava većinu najćešćih formata zapisa (.xls, .txt, .kml, .shp)
 • Prikaz mjerenja u realnom vremenu na displeju prijemnika, uključujući dubinu i struju u traženom objektu

MyLocator2 – program za podešavanje korisničkog interfejsa

Uz pomoc programa MyLocator2 korisnik može:

 • Izvršiti prijenos podataka sa tragača podzemnih instalacija na PC
 • Instalirati program na tragač
 • Update programa na racunalu, kao i na tragaču podzemnih instalacija
 • Personalizirati početni meni sa prikazom pozdravne poruke, telefonskog broja i slike
 • Prilagoditi mjerne jedinice, izbor prijemnih frekvencija i prilagoditi izbornik prema vlastitom načinu rada. Osobna podešavanja svaki korisnik može snimiti na PC kao osobni file (*.vmcfg). Taj se file može kasnije prebaciti na više drugih vLoc2 uređaja. Navedeni file se može i zaključati uz pomoć elektronske brave (dongl, hard lock) i tako spriječiti neovlaštenom osoblju da mijenja podešavanja. Bez obzira na to da li korisnik koristi elektronsku bravu ili ne, mogu se  mijenjati neke funkcije, kao što su npr. frekvencije prikazane na ekranu.

vLocDM2

 • vLocDM2 se koristi za lociranje oštecenja na plaštu kabela ili na izolaciji cijevi, odnosno za lociranje oštecenja katodne protiv korozijske zaštite. Sustav je prikladan za magistralnu i distributivnu mrežu. Uz pomoć sonde napona koraka (A ram) moguća je i mikro lokacija svih vrsta oštećenja.
 • Stopa sa elektrodama može se skinuti i na taj nacin olakšati rad kod korištenja prijemnika vLocDM2 kada se koristi isključivo za lociranje trase.
 • Kod mikro lokacije se koristi sonda za napon koraka, koja je zahvaljujuci karbonskim materijalima vrlo lagana i čvrsta.
 • Koristeći Holux GPS prijemnik, možemo na displeju prijemnika pratiti GPS informacije i mjerenja. Bluetooth veza omogućava spajanje sa bilo kojim GPS prijemnikom.
 • Velika memorija ima dovoljno prostora za snimanje GPS podataka i mjerenja izvršena sa tragačem.
 • Program za prijenos podataka podržava vecinu najćešćih oblika zapisa (.xls, .txt, .kml, .shp).
 • Displej prijemnika vLocDM2 je prilagođen traženju kvarova na plaštu. Zahvaljujuci tome možete u realnom vremenu na displeju pratiti grafički prikaz mjerenja, kao što su mjerenje napona i struje sa odgovarajućim GPS koordinatama. Funkcija ‘vrati se’ vodi korisnika do mjesta kvara, gdje može uz pomoć sonde napona koraka izvršiti mikro lokaciju oštećenja.
 • Prijemnik vLocDM2 se najčešće koristi sa predajnikom izlazne snage 150 W, koji za napajanje koristi ili mrežni napon (100 - 240 V AC) ili neki drugi DC izvor (12 V DC, 30 - 60 V DC).
 • Program MyLocator2 za podešavanje korisničkog interfejsa podržava i rad sa vLocDM2.

vLoc-9800

vLoc-9800 je novi član grupe tragača vLoc i nastavlja tradiciju jednostavnih i pouzdanih tragača proizvođača Metrotech:

 • Displej u boji
 • Ručno ili automatsko podešavanje osjetljivosti
 • Navigacija Lijevo / Desno
 • Određivanje dubine traženog objekta i mjerenje struje sa jednim pritiskom na taster
 • Jednostavan za upotrebu
 • Novi algoritam za upravljanje baterijama znatno povećava životni vijek baterija
 • Opcija: traženje kvarova na plaštu kabela

Navigacija Lijevo / Desno koju je izumila tvrtka Metrotech prije tridesetak godina, postala je standardna metoda prikaza kod većine suvremenih tragača. Za razliku od drugih proizvođača, koji za navigaciju koriste dvije vertikalno postavljene zavojnice, tvrtka Metrotech koristi dvije horizontalne zavojnice, koje su postavljene vrlo blizu jedna drugoj. Takav, takozvani diferencijalni prijem signala osigurava osjetno veću osjetljivost, brži odaziv na promjene signala i na taj način jednostavnije određivanje trase podzemnih instalacija.

Predajnici

vLoc prijemnici druge generacije mogu se koristiti sa širokim spektrom tonskih generatora:

 • Loc-1Tx: izlazna snaga 1 W, tri aktivne frekvencije, prikladan za manja rastojanja
 • Loc-5Tx: izlazna snaga 5 W, više aktivnih frekvencija, funkcija SD (Signal Direction) i mogućnost lociranja kvarova na plaštu kabela
 • Loc-10Tx izlazna snaga 10 W, najveci mogući broj aktivnih frekvencija, SD funkcija i mogućnost lociranja kvarova na plaštu kabela
 • Loc-150Tx tonski generator izlazne snage 150 W prikladan za rad sa vLocDM2, ali i u svim slucajevima kada se traži jaki signal niske frekvencije
 • FLS Tx je specijalni tonski generator, ugrađen u kućište od 19 inca (postoji i opcija u prijenosnom otpornom kućištu), koji se pretežno koristi kod bakrenih telekomunikacijskih mreža ili optičkih kabela sa bakrenim omotačem, u funkciji nadzora mreže
 • Predajnici Loc-5Tx i Loc-10Tx mogu istovremeno emitirati dvije aktivne frekvencije

Većina tonskih generatora (Loc-1Tx, Loc-5Tx, Loc-10Tx) ima interne (ugrađene) baterije, za razliku od Loc-150Tx, koji koristi vanjsko napajanje (100 - 240 AC, 12V DC, 30 - 60 V DC). To isto vrijedi za model FLS, koji također koristi vanjsko napajanje, ali kod ovog modela je DC napon ograničen na 50 V DC.

vLocCam2

Tragač vLocCam2 se koristi za praćenje CCTV kamera za pregled kanalizacijskih i drugih cijevi, koje obično emitiraju signal sa frekvencijom 512 Hz odnosno 640 Hz. Taj model se također koristi za lociranje mini sondi.

Sonda je tonski generator malih dimenzija, vodonepropusnog, plastičnog kućišta. Takva sonda se uz pomoć sajle gura u cijev, a sa prijemnikom vLocCam2 se prati njezin položaj i dubina.

Nisko frekventne sonde koje emitiraju signal frekvencije 512 Hz ili 640 Hz se mogu koristiti kod plastičnih ili metalnih cijevi, dok su visokofrekventne sonde (8 kHz ili 33 kHz) prikladnije za plastične cijevi.

Pogledajte i dodatnu opremu uz vLoc seriju 2!