Bez podmazivanja i bez održavanja, iglidur J350 tribo-filament produžuje radni vijek pokretnih aplikacija na temperaturama do 180 C°!

Temperaturno stabilno printanje sa novim igus tribo-filamentom!

Posebni dijelovi otporni na habanje i bez potrebe za održavanjem, za ekstremne uvjete, brzo se proizvode uz pomoć iglidur J350.

Kako bi se brzo zamijenili istrošeni dijelovi za primjene pri visokim temperaturama, igus je razvio filament od materijala otpornog na trošenje, koji ne treba podmazivanje i održavanje - iglidur J350. Visokoučinkoviti polimer karakteriziraju ne samo njegova otpornost na toplinu, nego i vrlo niski koeficijent trenja na čeliku. Filament se može obraditi u vrlo kratkom vremenu sa 3D printerom, koji podnosi visoke temperature.

Visoke temperature uzrokuju teške posljedice na trošenje dijelova u postrojenjima i opremi. Ukolikose  važne točke ležaja pokvare, dolazi do isključivanja. Posljedica je složeni popravak i dugotrajni zastoj sa rastućim troškovima. Kako bi dizajneri i inženjeri održavanja mogli brzo isprintati svoje dijelove otporne za vlastitu uporabu, igus je sada razvio novi filament sa iglidur J350, koja ne zahtijeva održavanje.

Srednje do visoko opterećenje do 180 stupnjeva Celzijevih

Tribo materijal koji ne treba podmazivanje već je ponuđen u igusovom rasponu kliznih ležajeva i okruglih punih šipki. Materijal je karakteriziran prije svega svojom izuzetno visokom otpornošću na trošenje i vrlo niskim koeficijentima trenja na čeliku. Materijal je posebno prikladan za rotaciju i ima visoku dimenzijsku stabilnost pri visokim temperaturama do 180 stupnjeva Celzijevih. Srednje do visoko opterećenje ne predstavlja nikakav problem za iglidur J350.

Još jedna prednost je da materijal ispunjava zahtjeve zaštite od požara Savezne uprave za zrakoplovstvo SAD-a (FAA) za interijere zrakoplova. Pomoću 3D printera za visoke temperature, filament se može dobro obraditi na pločici za printanje, opremljenoj PET folijom. Tipična područja primjene novog filamenta mogu se naći, na primjer, u području tehnologije automata, u automobilskoj indsutriji, u industriji stakla i strojarstvu. Osim iglidur J350, dostupno je još šest filamenata: od materijala odobrenih za kontakt sa hranom do kemijskih materijala.