Misija, vizija & politika kvalitete

Naša misija je pružiti cjelokupnu zaokruženu uslugu našim kupcima - pomoći kupcu pri odabiru odgovarajućeg proizvoda pažljivo slušajući njegove potrebe, stručno ga savjetovati te pružiti kvalitetnu tehničku podršku u svakoj fazi poslovnog procesa.

Naša vizija je nastaviti naše poslovanje kao društveno odgovorna kompanija koja svoje djelovanje temelji na timskom radu, otvorenoj međusobnoj interakciji, brizi o kupcima i partnerima te zaposlenicima, koje smatramo našim prijateljima.

Jedinstvenima čini nas raznolikost tehničkih rješenja iz prve ruke i spremnost da u svim situacijama razmišljamo zajedno s Vama i preuzimamo odgovornost. Izvor naših vještina su kvalitetna edukacija, iskustvo naših djelatnika i naš trud te promatranje svih aspekata očima naših partnera (= kupaca i dobavljača).

Posebnu prednost pružamo našim partnerima kroz visoku razinu stručne kompetentnosti i kvalitetno savjetovanje.

Kvaliteta našeg rada je od ključne važnosti za svakog kupca i naravno sve zaposlenike. Sve naše aktivnosti orijentiramo prema očekivanjima naših klijenata.

Kvaliteta je također odgovornost prema našem okolišu i našem zdravlju.

HENNLICH industrijska tehnika posjeduje certifikat ISO 9001:2015, ISO 14001:2015.

Našu konkurenciju na tržištu vidimo kao izazov da postanemo još kreativniji i kao informaciju da još postoje potencijali i potrebe kupaca koje možemo ispitati i ispuniti.

Naše proizvođače biramo po sljedećim kriterijima:

 • visoka kvaliteta proizvoda
 • fleksibilnost, poštenje i vjerodostojnost

Ponosni smo na:

 • poznato ime i sinonim za kvalitetu HENNLICH
 • našu povijest, dosadašnji uspjeh
 • brojne prilike za budućnost koje nudi naš program

Osiguravamo opstanak naše zajednice kroz:

 • promišljeno planiranje, postavljanje jasnih ciljeva
 • ispunjavanje postavljenih ciljeva uz stalnu kontrolu
 • promicanje osobnog razvoja naših djelatnika
 • društvenu odgovornost
 • unaprjeđenje tehnološke opremljenosti
 • kontinuirano praćenje svjetskih trendova u industriji te primjena istih u vlastitom poslovanju
 • primjenu i stalno poboljšavanje djelotvornosti sustava upravljanja temeljenog na zahtjevima međunarodnih normi ISO 9001 i ISO 14001
 • brigu o okolišu