Povećana sigurnost i izdržljivost eskcentrično-vijčanih pumpi sa higijenskim standardima!

SEEPEX proširuje liniju sanitarnih ekscentrično-vijčanih pumpi sa novim BCF asortimanom. BCF raspon ima certifikat 3-A sanitarni standard, sa fleksibilnim dizajnom pogona, pogodnim za prehrambenu industriju, industriju pića, farmaceutsku i kozmetičku industriju.

Higijenski dizajn temelji se na fleksibilnoj osovini od titana, Flexrod, umjesto spojne šipke sa univerzalnim spojevima. Dizajn omogućuje čišćenje bez ostataka postupcima Clean in Place (CIP) i Clean out of Place (COP). CIP ciklusi su kraći, a COP je pojednostavljen jednostavnijom demontažom rotirajućih dijelova bez potrebe za rastavljanjem Flexrod spojnih šipki ili spojeva. Uz to, Flexrod se postavlja na mjesto sa zatvaračima za hranu koji zahtijevaju samo standardne ručne alate za rastavljanje.

Daljnje prednosti raspona BCF:

  • Povećana sigurnost - uklanja mogućnost da metal zagadi prehrambene proizvode
  • Izdržljiv - otporniji na koroziju od serije 300 inox
  • Jednostavniji servis - manje dijelova od ostalih dizajna
  • Manje trošenja - bez dijelova koji se troše, eliminira se potreba za zamjenom spojnih šipki

SEEPEX-ova linija CS ekscentrično-vijčanih pumpi, koja uključuje BCF, koristi se tamo gdje su čistoća i higijena od najveće važnosti. Ove pumpe ispunjavaju najviše zahtjeve s obzirom na sanitet, nježni transport, čišćenje i sterilizaciju. CS linija pumpi može prenositi medije visokih i niskih viskoziteta, sa blagim učinkom pumpanja, što rezultira niskim smicanjem proizvoda i stabilnim kapacitetom i tlakom transporta.

Postojeće BCSO crpke mogu se nadograditi na BCF dizajn jednostavnom izmjenom mokrih rotirajućih dijelova. Vanjske dimenzije i kućište crpke su identični i ne zahtijevaju daljnju prilagodbu usisne / ispusne cijevi ili montažnog otiska.