Flexseal spojnice za cijevi velikih dimenzija ugrađene na projektu taložnice u Karlovcu!

Još jedna uspješna ugradnja Flexseal spojnica za cijevi velikih dimenzija! Flexseal Large Coupling spojnice montirale su se na poliesterskim cijevima: 

  • Flexseal Large Coupling Typ 2B 1010 - 1040 mm, širina 190 mm, radni tlak: 1,5 bar (montaža na poliestersku cijev, vanjski promjer 1026 mm)
  • Flexseal Large Coupling Typ 2B 805 - 835mm, širina 190 mm, radni tlak: 1,5 bar (montaža na poliestersku cijev, vanjski promjer 820 mm).

Pogledajte detaljnije informacije i tehničke karakteristike Flexseal spojnica za cijevi!