Gdje se koriste štapne brtve?

Štapna brtva jedna je od najkritičnijih brtvi na bilo kojoj opremi za hidrauliku. Štapna brtva sprječava curenje hidraulične tekućine pod tlakom unutar cilindra. Propuštanje može dovesti do smanjenja performansi opreme, kvara sustava i ekoloških / sigurnosnih problema.

Kao što je prikazano na slici, štapne brtve su dinamičke brtve koje su smještene unutar glave cilindra i stisnute su uz štap cilindra, tako da sadrže tekućinu koja omogućuje stvaranje tlaka. Neke štapne brtve su izrađene posebno za zahtjevne primjene koje podliježu ekstremnim i teškim uvjetima rada. Ovi dizajni se obično nalaze u opremi za građevinsku opremu u srednjim do teškim uvjetima rada, rudarskoj opremi te opremi za iskapanje. Štapne brtve dizajnirane su za radne uvjete sa malim trenjem i / ili velikim brzinama te se mogu naći u pumpama i ležajevima motora.

Budući da su štapne brtve dostupne u raznim materijalima visokih performansi kako bi odgovarale širokom rasponu radnih uvjeta, temperatura i zahtjeva za tekućinom, potreban materijal će utjecati na izbor dizajna brtve. Važno je odabrati ispravan materijal i profil štapne brtve kako bi se uskladio sa zahtjevom primjene.

Na primjer, Hallite RDS - Armorlene PTFE brtve - PTFE materijal i dizajn proširuju servisni raspon iznad onoga što sam O-prsten može poduprijeti i čini brtvu posebno prikladnom za primjenu u laganim uvjetima rada i za instalacije u malim prostorima.

Za najbolju izvedbu brtvljenja i za osiguranje optimalnog rada, štapne brtve uparene su sa odgovarajućim brisačem / strugačem kako bi se sprječila kontaminacija u sustav. Na primjer, ako je štapna brtva uparena sa agresivnim brisačem, brisač može ostrugati tanki sloj ulja koji ostaje na šipki u mikroskopskim površinskim nepravilnostima tijekom povratnog hoda nakon što štap prođe kroz štapnu brtvu. Navedeno stvara drugi sloj zaštite. Kontaminacija je najčešći razlog kvara hidrauličnog sustava.

Pogledajte detaljnije informacije o štapnim brtvama iz naše ponude!