HOMA set za obranu od poplave!

Upoznajte HOMA Flut set za obranu od poplave! HOMA Flut set sastoji se od pumpe, crijeva i košare.

HOMA set za obranu od poplave uključuje:

  • Tlačno povezivanje pomoću spojnice tipa C
  • 10 m crijevo sa 32 mm spojnicom tip C
  • 10 m priključni kabel sa utikačem
  • Plovak za mogućnost automatskog rada

Pogledajte detaljnije tehničke podatke o HOMA pumpama za obranu od poplave, a za više informacija ili izradu ponude, molimo kontaktirajte nas na 01/3874 335 ili na e-mail hennlich@hennlich.hr