Kuglične čahurice sa prirubnicom

Model sa plosnatom okruglom prirubnicom

Model sa plosnatom okruglom prirubnicom

Matica je ugrađena u plosnatu djelomično odrezanu prirubnicu.

Kuglični ležaj se kreće unutar cilindričnog kučišta bez mogućnosti povratnog udarca. Zbog male dodirne točke između kuglica i čahure omogućeni su lagani i glatki pomaci niskog opterećenja uzduž vratila.

Jednostavne instalacije vodilice se stavljaju u stupcima a za bolju zaštitu preporučamo brtve presvučene tkaninom.

 

Typ LMH

Typ LMH-L

Ovaj model montiran u prirubnicu je uspređen sa modelom LMK čime je omogućen kompaktni dizajn.Kuglice su postavljene u liniju u smjeru kretanja čahure čime je postignut dulji vijek trajanja.

Spljošten kružni obod je niži nego kod modela LMK-L čime je omogućen kompaktni dizajn.

Ovaj model je izveden sa dva reda kuglica postavljene u liniju u smjeru kretanja čahure čime je postignut dulji vijek trajanja.