Instalacija prve Triveni parne turbine u Hrvatskoj!

Pripreme za montažu prve Triveni parne turbine na području Republike Hrvatske su u punom jeku!

Parna turbina je ukupne snage 3,56 MW.

Pogledajte detaljnije informacije o Triveni parnim turbinama iz naše ponude!