Rotacije i pomicanje pod visokim tlakom

Typ R80, R112, R112-SP

Specijalno namjenjeno za primjenu kod rotacionih aplikacija. Visoka otpornost na habanje, specijalno dizajniran za upotrebu u hidrauličnim obrtnim priključima.

Typ R310

Za obrtna kretanja

Visoka otpornost na tlak i veoma nisko trenje

Typ Ro800

Rotaciono brtvilo sa niskim trenjem

-30°C do +80°C

Typ R117

Namjenjeno za zahtjevne aplikacije u industriji, zrakoplovstvu kao i u kemijskoj industriji i medicini.

-200°C do +260°C