Otporničke grijaće trake

PTFE traka za grijanje TeMS

PTFE-Heizband IT-TeMS

TeMS - otpornička traka za grijanje isporučuje se kao gotov proizvod spreman za montažu.

TeMS 2 se koristi za zaštitu od smrzavanja te za za održavanje temperature cijevi malih duljina, posuda i tankova.

Za veće snage koriste se trake TeMS 4 ili TeMS 6.

Paralelne linije omogućuju prijenos topline na šira područja. Temperatura ovisi o izvedbi i primjeni.

Važno je osigurati da grijač ne radi u uvjetima gdje prelazi max. temperature okoliša.

Tehnički podaci
Napajanje:230 V
Max. temperatura:260 °C
Priključni kabel:1,5 m bez utikača
Radijus savijanja:najveći 15 mm
Stupanj zaštite:IP 64


Tipovi traka za grijanje
TeMS 2:Snaga 40 W/m
Dimenzije: 25 mm širina, 7 mm debljina
TeMS 4:Snaga 80 W/m
Dimenzije: 26 mm širina, 7 mm debljina
TeMS 6:

Snaga 150 W/m
Dimenzije: 27 mm širina, 7 mm debljina