Redukcijski ventili

Berluto redukcijski ventili koriste se za vodu, pitku i morsku vodu, zrak, komprimirani zrak i druge plinove.

Ventili od nehrđajućeg čelika koriste se za različite vrste plinova i tekućina koji mogu biti agresivni - npr. za demineraliziranu vodu.

Hr redukcijski ventili za pitku vodu

Redukcijski ventili za pitku vodu specijalno razvijeni za primjenu sa pitkom vodom. Tijelo ventila od specijalne crvene bronce, a plastični dijelovi u skladu sa KTW direktivom.

Hr reduktori tlaka za agresivne medije

Redukcijski ventili od nehrđajućeg čelika omogućuju prezicno podešavanje izlaznog tlaka. Koriste se za niske, visoke i normalne tlakove.

Hr redukcijski ventili za komprimirani zrak i plinove

Ovaj tip regulacijskih ventila je dizajniran za regulaciju pritiska zraka, nitrogena i drugih neutralnih neeksplozivnih plinova.