Materijal za pričvršćivanje

Materijal za pričvršćivanje
Cijevna šelna od tehnopolimera
Cijevna šelna od čelika
Nosač od pocinčanog čelika
Obujmica
Obujmica sa unutarnjim navojem
Rezač cijevi