Uređaji za detekciju curenja vode

Digitalni korelator za lociranje curenja vodovodne mreže Correlux C-3

Hr digitalni korelator za detekciju curenja vode Correlux C3

Correlux C-3 predstavlja digitalni korelator nove generacije za lociranje curenja vododovne mreže!

 • Jednostavan za upotrebu sa ekranom na dodir, u bojama
 • Direktna i noćna korelacija (online i offline korelacija)
 • Dugi radni vijek i induktivno punjenje senzora
 • Mikro lociranje sa više senzora ili sa podnim mikrofonom
 • Idealan za plastične cijevi i magistralne cjevovode
 • Višekratna korelacija bez unošenja parametra

Kako funkcionira korelator Correlux C-3?

Correlux C-3 korelator se koristi za otkrivanje gubitaka u cijevima za vodu. Voda koja teče pod pritiskom stvara šum, koji se prenosi duž cijevi u oba smjera. Taj šum registriraju dva senzora postavljena na cijev (na primjer na mjestu zatvarača ili hidranta), on se zatim pojačava i prenosi do korelatora.

Correlux C-3 uspoređuje oba signala (korelacija) i izračunava točnu udaljenost do mjesta kvara na osnovi kašnjenja signala, razmaka senzora i brzine zvuka u cijevi.

Correlux C-3 je savršen za više načina rada, direktno mjerenje (online) i za noćno mjerenje (offline). Direktno mjerenje koristi se uglavnom za dnevno ispitivanje mreže. U tom mjernom načinu su predajnici sa senzorima podešeni na kraće vrijeme mjerenja. Senzori se stave u mrežu i u realnom vremenu šalju signal na korelator, te možemo odmah vidjeti rezultat korelacije. U okolini sa visokim nivoom buke, kao što su industrijske sredine, magistrale, gradski centri i sl. koje otežavaju pronalaženje curenja vode, možemo koristiti offl ine- noćno mjerenje. Logeri se stave na mrežu i nakon završenog snimanja se očitavaju podaci. Logeri se pokupe i vrši se analiza mjerenja i izračunavanje grafova korelacije.

Prednosti:

 • Ekran na dodir u bojama
 • Robusno i kompaktno kućište
 • Istovremeni prikaz rezultata korelacije i frekventnog spektra
 • Brzo i jednostavno određivanje curenja, bez unošenja parametra cijevi
 • Mogućnost mjerenja i na cijevima od različitih materijala do 12 dionica
 • Induktivno punjenje sistema u kovčegu
 • Automatski ili slobodno podesiv filter

Detaljnije tehničke specifikacije o Correluxu C-3 molimo pogledajte u gornjem dokumentu!