Uređaji za detekciju curenja vode

Ultrazvučni mjerni sustav LeakControl za praćenje protoka

Hr uredjaji za detekciju curenja vode LeakControl

Ultrazvučni mjerni sistem LeakControl razvijen je sa namjerom trajnog nadzora protoka u određenom dijelu vodovodne mreže (mjerenje u zonama). Trajna i fiksna instalacija na terenu traži snažno kućište, koje štiti mjerne komponente od kiše i drugih vremenskih nepogoda. Mjerenje se vrši pomoću ultrazvučnog mjerača protoka, čiji se senzori postavljaju na vanjsku stranu cijevi. Kod ugradnje senzora nije potreban nikakav zahvat u cijev, što znači da je opskrba potrošača sa vodom u tom trenutku bez prekida.

Prednost upotrebe ultrazvučnog mjerača protoka je i ta, da mjerenje nije zavisno od vrste materijala od kojeg je izrađena cijev – PVC, željezo, azbest cement, itd., odnosno mjerenje je uvijek moguće provesti. Nakon instalacije i ugradnje sistema on ne traži nikakvo redovno održavanje.

Sistem je potrebno spojiti sa mrežnim napajanjem (230 V AC), kojeg možemo uzeti npr. kod postojeće javne rasvjete ili slično, i koje se koristi za održavanje baterijskog napajanja. Inače, mjerni sistem LeakControl ima ugrađen i sustav za besprekidno napajanje (autonomija 24 sata), tako da je mjerenje moguće i u slučaju ispada električnog napajanja.

Sva skupljena mjerenja se prenose na računalo uz pomoć GSM modema. Učestalost prijenosa skupljenih podataka korisnik može sam odrediti prema svojim potrebama. Korisnik također određuje početak i kraj mjerenja i učestalost uzimanja uzoraka.

Program za očitavanje i evaluaciju mjerenja je sastavni dio sistema. Korisnik može prema svojim potrebama podesiti nekoliko alarma i graničnih vrijednosti, tako da je reakcija u slučaju kvara što brža. Sistem LeakControl se može programirati i konfigurirati daljinski uz pomoć GSM mreže.

 • Kontinuiran nadzor vodoopskrbnog sustava i momentalno prepoznavanje kvarova
 • Opsežna analiza u uredu/nadzornom centru
 • Brzo prepoznavanje kvarova u pojedinačnim zonama
 • Ugradnja senzora bez zahvata u cijev
 • Niska cijena ugradnje, koja se može izvesti i bez šahta
 • Siguran i jeftin prijenos podataka uz pomoć GSM tehnologije
 • Program za očitavanje, ocjenu i monitoring
 • Podešavanje alarma i graničnih vrijednosti

Prednosti

 • Trajan nadzor protoka
 • Bez zahvata u cjevovod
 • Prepoznavanje naslaga u cijevi i korekcija mjernih rezultata
 • Mjerenje moguće na svim vrstama cijevi

Pogledajte detaljnije tehničke specifikacije za ultrazvučni mjerni sustav LeakControl za praćenje protoka.