Uređaji za detekciju curenja vode

GT-3-S GPS sinkronizirani GSM predajnik za Sebalog N-3 i Sebalog P-3 logere

Hr seba loger GT 3 S novo

Opis

GPS sinkronizirani GSM predajnik GT3-S predstavlja revoluciju u segmentu logera povezanih u mrežu. GT3-S, sa baterijom koja traje do 5 godina, je jedini predajnik na tržištu koji nudi preciznu korelaciju pomoću GPS sinkroniziranih podataka. Korisniku omogućuje jednostavno praćenje stanja mreže putem „Cloud-a“ i online korelaciju. Njegovo područje primjene kreće se od praćenja šumova i podataka o tlaku, kako u urbanim područjima, tako i na dužim cjevovodima i transportnim linijama.

Prednosti

 • Koncentrator podataka za do 3 uređaja (Sebalog N-3 i/ili Sebalog P-3 loger)
 • Ugradnja u hidrantima ili komorama
 • Vanjski GPS i GSM antena
 • LED za informaciju o statusu
 • Programiranje putem radio veze
 • Rekonfiguracija putem GSM-a
 • Alarm putem e-maila i SMS-a
 • Vremenska sinkronizacija putem GPS-a
 • Radni vijek baterije do 5 godina

Komplet sadrži:

 • LOG GT-3-S, GSM-predajnik
 • LOG GT-3-S-A, GPS/GSM antena
 • VK 129, kabel za povezivanje sa LOG GT-3-S-A

Detaljne tehničke informacije o GT3-S GSM predajniku uz logere pogledajte ovdje.