Uređaji za detekciju curenja vode

Marker traka

Hr uredjaji za detekciju curenja vode Marker traka 670

Primjena Seba marker trake:  

Uz pomoć posebne trake, koja ima plastičnu nosivu podlogu na kojoj se nalazi posebna metalna traka, moguće je odrediti trasu svim nemetalnim cijevima izpod zemlje, kao što su npr. betonske cijevi, azbest cementne, plastične (PVC/ PEHD,...), kao i duktilne cijevi, koje imaju spojnice od nemetalnih materijala.  Osim toga, traka ima i funkciju upozoravanja, tako da se mogu izbjeći nepotrebna oštećenja kod zemaljskih radova. Traka se polaže otprilike 30 do 50 cm iznad cijevi. Time se izbjegavaju oštećenja kod kopanja sa strojevima jer se može pravovremeno naći traku koja upozorava na prisutnost cijevi ili kabela. Traka se koristi kod vodovodnih, ali i plinovodnih sustava.  Metalni dio trake otporan na koroziju, u kombinaciji sa elastičnom plastičnom podlogom predstavlja idealan sustav za trajno označavanje trase cjevovoda, omogućuje efikasan rad sa instrumentom za određivanje trase. 

Osobine:   

  • Visoka vlačna čvrstoća metalnog dijela trake sprječava nepoželjno kidanje trake kod velikih opterećenja (slaganje terena, nered na kamenom terenu).
    • U slučaju da je traka rastrgana, zbog velike površine metalnog dijela trake koja je u dodiru s tlom, još uvijek je moguće odrediti trasu cjevovoda.
    • Jednostavno postavljanje trake. Samo je važno da traka ide do hidranta, ili npr. do kičnog brojila.

Spajanje trake:  

Na oba kraja odvojimo metalnu traku od plastične podloge u dužini 20 cm. Na metalnu traku gurnemo termo skupljajuću spojnicu.  Otprilike 10 cm jednog kraja trake zamotamo u oblik slova L nagore. Jednako napravimo i sa drugim krajem, sa malom razlikom da zamotamo samo 5 cm trake. Sada duži krak prebacimo preko manjeg, i oba zajedno izravnamo sa ostalim dijelom trake. Mjesto spoja snažno pritisnemo zajedno, tako da dobijemo dobar spoj. Možemo si pomoći i sa kliještima. Preko spoja stvaljamo termo skupljajuću spojnicu.  Termo skupljajuću spojnicu zagrijavamo, npr. sa upaljačem. Spojnica se skupi i još dodatno stisne oba kraja zajedno. Na taj način osiguravamo kvalitetan spoj između obje trake. Ostatke plastične podloge, koje slobodno vise, vežemo zajedno.