Uređaji za detekciju curenja vode

Sebalog Corr

Hr uredjaji za detekciju curenja vode SEBALOG CORR

VIŠEFUNKCIONALAN KORELATOR DRUGE GENERACIJE – HIBRID S GPRS PODRŠKOM, JEDINSTVEN NA TRŽIŠTU

TAKO JE JEDNOSTAVNO NAĆI CURENJE!

  • Korelacija sa čak 8 senzora
  • GPS navođenje izravno do curenja
  • Bežična veza sa senzorima
  • Smanjuje noćni rad
  • Mjerenje brzine zvuka na nepoznatim materijalima
  • Jedinstvena metoda mikro lokacije
  • Brzo i vrlo precizno

Hibridno rješenje za lociranje curenja

Sebalog Corr je nova generacija uređaja za lociranje curenja vode na cjevovodima. Taj hibrid objedinjuje korelator i logere šuma. Sebalog Corr uspješno kombinira funkciju većeg broja logera šuma i samog korelatora i tako na osnovu šuma curenja izračunava točno udaljenost do mjesta curenja vode. Ovakav pristup omogućuje korisniku brzo i precizno lociranje i najtežih slučaja curenja vode. Na taj način štede se skupocjeno vrijeme i novac. Jedinstvena metoda lociranja curenja omogućuje korisniku potvrdu korelacije na licu mjesta. 

Navigator curenja

Jedna od najznačajnijih karakteristika Sebalog Corr je navigator curenja. Slično kao navigacijski sustav i navigator curenja, koji koristi GPS platformu, pokazuje mjesto curenja, koje je prethodno utvrđeno procesom korelacije. Kod navođenja može se sve vrijeme pratiti vlastita pozicija na karti, tako da je uvijek jasno u kojem smjeru se mora krenuti da bi se došlo do mjesta curenja.

Sebalog Corr objedinjuje tri različita načina rada:

1. Direktno mjerenje…

…koristi se uglavnom za dnevno ispitivanje mreže. U tom mjernom načinu logeri su podešeni na kraće vrijeme mjerenja. Senzori se stave na mrežu i nakon završenog snimanja se očitavaju podaci.

Logeri se pokupe i vrši se analiza mjerenja i izračunavanje grafova korelacije.

2. Noćno mjerenje…

…taj mjerni način prikladan je za okoline sa visokim nivoom buke, kao što su industrijske sredine, magistrale, gradski centri i sl. koje otežavaju pronalaženje c renja vode.

3. Mikro lociranje curenja…

... je jedinstvena aplikacija, koja čini da Sebalog Corr nema konkurencije na tržištu. Uz pomoć ove aplikacije mogu se sa Sebalog Corr provjeriti rezultati korelacije i točno odrediti mjesto curenja vode bez korištenja drugih uređaja.

Specijalne funkcije, koje pomažu i olakšavaju lociranje curenja:

Čarobnjak brzine

U slučaju da nisu poznati svi parametri cjevovoda, potrebni za izračunavanje korelacije, možemo se poslužiti „Čarobnjakom brzine“, koji će odrediti brzinu prostiranja zvuka kroz određeni cjevovod. S Čarobnjakom brzine može se uspješno izvesti korelacija, bez unosa parametara kao što je materijal od kojeg je izrađen cjevovod i promjer cijevi. Čarobnjak brzine može, u slučaju da je kod stavljanja senzora unijeta i GPS informacija, odrediti i duljinu dionice cjevovoda koja se ispituje. Na taj način je upisivanje podatka o dužini cijevi prošlost

GPS lokacija

Uz pomoć GPS prijemnika može se kod stavljanja senzora u mrežu snimiti i njihova GPS pozicija. U tu svrhu može se koristiti i pametni telefon (smartphone) sa GPS podrškom. GPS informacija se kasnije unosi u GIS podloge i na taj način pruža dodatnu informaciju o stanju mreže.

Izrada protokola mjerenja

Sve češće se traži izvješće o završenom mjerenju. Uz pomoć GPS podrške, lokacija curenja se može unijeti u karte mreže. Jednostavan program koji koristi sustav Sebalog Corr podržava sve funkcije potrebne za analizu mjerenja i izradu takvog protokola. Protokol je završen u nekoliko koraka i sadrži sve bitne informacije, čak i kartu mreže. 

Na prvom mjestu sigurnost

Male dimenzije Sebalog Corr senzora omogućuju njihovo smještanje i u manje šahtove. Poklopac šahta može biti zatvoren za vrijeme mjerenja, što smanjuje rizik i mogućnost nesretnog slučaja. Na taj način se mogu mjerenja izvesti bez dodatne brige za sigurnost ili zatvaranje prometnica.

Neograničene mogućnosti

Senzori Sebalog Corr snimaju podatke korelacije neovisno jedan od drugog. Očitavanje podataka se vrši nakon završenog mjerenja, pa stoga nije potrebna aktivna radio veza između pojedinačnih senzora i korelatora, znači da proces korelacije ne ovisi o kvaliteti radio veze.

Jednostavna korelacija

Cjelokupan sustav Sebalog Corr, počevši od pojedinačnih senzora, pa do izrade protokola, zasnovan je na način da smanjuje potrebno vrijeme, olakšava rad i u prvom redu daje pouzdane rezultate.

Inovativan operativni sustav je jednostavan za korištenje, brzo se usvaja i pruža brojne mogućnosti.