Uređaji za detekciju curenja vode

Sebalog DX

Hr uredjaji za detekciju curenja vode SEBALOG DX 670

SEBALOG DX

  • Nadzor vodovodnog sustava preko GSM/GPRS mreže
  • Bežična komunikacija
  • Automatsko slanje podataka i alarma
  • Do 5 godina autonomije
  • Prepoznavanje hidrauličkog udara
  • Promjena podešavanja logera putem GSM/GPRS

Pouzdan i siguran

Korištenje data logera Sebalog Dx omogućuje vam da uvijek budete upoznati sa situacijom u svojoj vodovodnoj mreži. Mjerenje pritiska i protoka se može istovremeno vršiti do na čak 4 kanala. Snimljeni podaci se šalju u kontrolni centar putem GPRS komunikacije.

Kompaktan i robustan

Zahvaljujući malom i jakom kućištu, data loger Sebalog Dx se može koristiti i u najtežim uvjetima.

Slobodu i kreativnost kod različitih aplikacija osigurava interna baterija, koja kod normalnog načina rada osigurava do 5 godina autonomije i velika memorija, u koju se mogu snimiti rezultati više od 1 milijun mjerenja.

Svi podaci su Vam na dohvatu ruke …

Sebalog Dx podržava mjerenje u realnom vremenu za sva četiri kanala. Na taj način može se uvijek imati uvid u trenutno stanje mreže.

Osim toga, data loger Sebalog Dx za vrijeme očitavanja u realnom vremenu sve podatke snima i u memoriju, i tako omogućuje kompletnu sliku bez prekida.

… bilo gdje da se nalazite, data loger Sebalog Dx može, po želji korisnika, slati sva mjerenja i u realnom vremenu putem GPRS mreže. Na taj način su trenutni podaci na raspolaganje uvijek i svuda.

Budite informirani!

U slučaju aktiviranja alarma, data loger Sebalog Dx automatski šalje SMS poruku i elektronsku poštu na izabrane i unaprijed određene adrese.

Kontrolni centar također prima sve podatke i vrijednosti koje su prešle zadane vrijednosti. Na taj način svi primaju najvažnije i najnovije informacije.

Bežično upravljanje

Ukoliko se ne koristi GSM/GPRS rješenje, svi podaci se ipak prenose putem bežične radio veze. Data loger Sebalog Dx ima ugrađen mali radio modul, koji omogućuje bežičan prijenos podataka i u slučajevima kada se nalazi u šahtovima. Ovaj način čini da kod očitavanja nije potrebno otvaranje poklopca šahta.

Izmjerite svoj pritisak

Data loger Sebalog Dx može prepoznati i hidraulički udar! Ukoliko podesimo vrijeme uzorkovanja na 1 sekundu ili čak 0,1 sekundu, ništa ne ostaje sakriveno. Granične vrijednosti koje omogućuju prepoznavanje hidrauličkog udara može podesiti i sam korisnik, zavisno od posebnosti njegove vodovodne mreže. Bez obzira na ta podešavanja, regularno snimanje pritiska i protoka se ne ometa.

Daljinsko programiranje

Skoro sva podešavanja i parametre snimanja mogu se promijeniti daljinskim pristupom. Data loger Sebalog Dx može primiti nova podešavanja putem GSM mreže za vrijeme očitavanja mjerenja. U slučaju da se želi promjena određenih parametara snimanja, nije potreban fizički pristup do samog logera, već se to može napraviti iz ureda.