Uređaji za detekciju curenja vode

vLoc3-Pro Lokator (tragač) podzemnih instalacija

Hr lokator za pronalazenje podzemnih instalacija

vLoc3-Pro lokator (tragač) uvodi nove, inovativne alate za pronalaženje podzemnih instalacija koji osiguravaju prevenciju oštećenja, a prikupljaju informacije za analizu. Sa dva kompleta 3D antena, distorzije signala lako se detektiraju i prikazuju na svijetlom zaslonu u boji. Zajedno sa klasičnim pozicioniranim ekranima, vLoc3 lokatori (tragači) nude nove perspektivne ekrane vektorskog lociranja za potpuno automatsko detektiranje lokacije (bez prelaska preko iste), transverzalni grafikon koji prikazuje istodobno maksimalnu točku i nulu, omogućujući neposredno mjerenje izobličenja signala, pregled koji pokazuje relativnu orijentaciju kabela u bilo kojem kutu i novom grafičkom prozoru sa strelicama za vođenje koje vode do lokacije sonde, čak i kada je okomita.

Vrlo prilagodljiva vLoc3 serija sadrži osam pasivnih načina pronalaženja, način pronalaženja pogrešaka, SD (prikaz smjera odlaznog struje) i niz podesivih frekvencija od 16 Hz do 200 kHz. Korisnik također može konfigurirati zvučne i mehaničke vibracijske znakove koji daju upozorenja za plitku dubinu, preopterećenje, nadzemne kabele i prekomjerno naginjanje. Mogućnosti uključivanja “plug-in-play” za prijemnik uključuju opcionalni Bluetooth modul koji se može koristiti sa vanjskim GPS uređajem i EMS za pronalaženje zakopanih markera.

  • Upozorenja EM distorzija kodom u obliku boja
  • Offset vektorski način lociranja
  • Opcionalna veza prijemnika / odašiljača
  • Pohrana podataka u cloudu
  • Unutarnje zapisivanje podataka
  • Opcionalna Bluetooth veza

Tehničke karakteristike vLoc3-Pro lokatora:

Konstrukcija

Kućište izrađeno od termoplastike injekcijskim prešanjem /ABS)

Težina & dimenzije

4.6lbs (2.1 kg) / 12.6in (L) x 4.9in (W) x 26.6in (H) (321 mm x 124 mm x 676 mm)

Displej

Transmisijski 480 x 272 Pixela, 16-bit boja, visoka preglednost LCD, 4.3”

Opcije baterija

Punjiva prilagodljiva litijum-ion baterija sa punjačem 100-240V AC
6 AA alkalnih baterija

Radni vijek baterije

Litijum-ion – uobičajeno 27 h upotrebe, sa prekidima, na 21 °C

Alkalna – uobičajeno 12 h upotrebe, sa prekidima, na 21 °C

Radna frekvencija

Podesive frekvencije od 16Hz do 200kHz

Snaga – 50 Hz i 60 Hz

Radio – 22.7kHz, 10kHz širina trake

Smjer signala – poboljšani model koji daje smjer izlazne struje

Načini rada

Klasično lociranje (stupčasti grafikon), transverzni grafički prikaz, pregled (višesmjerni)
Vektorsko lociranje (lateralna lokacija & dubina), lociranje sonde

Logeri podataka i prijenosi

50 milijuna zapisa – zapisi uključuju dubinu, struju, frekvenciju, način, postavke, snagu signala, GPS coordinate, datum I vrijeme (ukoliko je Bluetooth aktivan)

Preuzimanje podataka iz prijemnika koristeći MyLocator3, čuvanje datoteka u xlx, txt, fhp, kml datotekama

Uvjeti okoline

IP65 I NEMA 4

Detaljne tehničke karakteristike lokatora podzemnih instalacija Vloc3-Pro te 5-Watt i 10-Watt više frekvencijskih predajnika molimo pogledajte pod Preuzimanje dokumenata!